Katalysator voor samenwerken
SamenZoetermeer
Hier komt inhoudsopgave
Maak gebruik van alle beschikbare informatie, kennis en kunde in de stad, vind de juiste mensen om mee samen te werken, help met het oplossen van de vraagstukken in stad en wijk

Icon Stadsbreed

stadsbreed

Samen in Zoetermeer, het Stadsportaal is er van en voor iedere organisatie of groep in de stad en toegankelijk op basis van deelnemerschap en privacyregels.

Icon Nuttig

praktisch

Praktisch in Zoetermeer, de integrale Citybase levert veel informatie van en voor de gemeente, politie, bedrijven, winkeliers, maatschappelijke organisaties en burgerorganisaties.

Icon Vernieuwend

vernieuwend

Open in Zoetermeer, pionieren, vernieuwen en excelleren met een nieuwe generatie tools voor maatschappelijke informatievoorziening.

Zoetermeer

Deelname aan Democratic Challenge

SamenZoetermeer is aanwezig op het Festival Lokale Democratie op 13 oktober 2016 in Amersfoort. Daar presenteren wij de bouwsteen Samenspreker, een methode en applicatie om resultaatgericht en in samenspraak de vraagstukken van stad, wijk en buurt aan te pakken.

Via een pilotstarter verzamelen wij 10 gemeenten die gezamenlijk de Samenspreker gaan ontwikkelen.

Meer over de Samenspreker

Stadsportaal

SamenZoetermeer is een Stadsportaal, een centrale informatiedatabase en communicatie­middelen, voor iedereen in de stad toegankelijk onder spelregels. Het is een platform waar verenigingen, organisaties, bedrijven, gemeentelijke instanties, burgerorganisaties en maatschappelijke instellingen informatie kunnen halen en brengen en kunnen samenwerken.

Het Stadsportal is een lokale maatschappelijke innovatie: het omvat een lokaal initiatief, optimaal benutten van lokaal menselijk kapitaal, is gebaseerd op toekomstige stadsontwikkelingen en sluit aan op het Top 10 actieplan van Economische Zaken van de gemeente.

Een lidmaatschap is op basis van een betaald deelnemerschap. Het bestuur, beheer en onderhoud wordt ondergebracht in een non-profit-organisatie.

Groeimodel en bouwdoos

SamenZoetermeer moet opgebouwd worden, we staan aan het begin. In het groeimodel werken we met een bouwdoosaanpak met 23 bouwstenen, 14 thema's, alle geografische gebieden in de stad en jaarlijkse toename van organisaties en ondernemingen als deelnemer.

bouwstenen groei

Groeien kost tijd, vandaar dat we simpelweg begonnen zijn. De eerste resultaten: de centrale Citybase, Citycom in winkelcentrum Meerzicht, een eerste versie van een integrale evenementenkalender. Hoe meer organisaties zich aansluiten, hoe meer energie er ontstaat.

Web­toegankelijk

Bijzonder aan SamenZoetermeer is dat vanaf de start de webtoegankelijkheid bovenaan staat: data-first noemen we dit. Ieder blokje informatie moet voor iedereen eenvoudig te lezen zijn, vanaf het scherm, tablet, smartphone, papier, braillelezers, etc.

multi-channel

Daartoe is het BloX-format ontwikkeld, een basisvorm om informatie als "BLokjes in bOXen" op te bouwen. Alle uitvoer van SamenZoetermeer zijn BloXen.

Open Data

De manier van het delen van gegevens en applicaties sluit aan op de concepten van Open Data en Open Source. SamenZoetermeer is daarvoor ook de showcase voor een vergelijkbare opzet in andere steden in Nederland. Iedereen kan mee-ontwikkelen aan bouwstenen: studenten, bedrijven, werkzoekenden, gemeenten (o.a. via de pilotstarter van de VNG).

Digitaleagenda2020

SamenZoetermeer draagt bij aan diverse landelijke ontwikkelingen en innovaties zoals de Digitale Agenda 2020 en Open Overheid.
Bijzondere aandacht gaat uit naar Samenspraak en een open Raads­informatiesysteem "nieuwe stijl".

Samenwerking Haagse Hogeschool

SamenZoetermeer zit net als de Haagse Hogeschool in de Dutch Innovation Factory. Samenwerking is daardoor eenvoudig. Zo was samenzoetermeer aanwezig op de Bedrijvendag van de Haagse Hogeschool op 24 maart in de Dutch Innovation Factory. Veel studenten toonden belangstelling voor een stageplaats of een afstudeeropdracht. Het concept van een Open Datamodel, applicaties als bouwstenen en maatschappelijke innovatie sprak zowel de software-ontwikkelaars als de B&M-studenten aan.

Stages en afstudeeropdrachten

SamenZoetermeer heeft een grote variatie aan interessante opdrachten. Zo voert een student van de Haagse Hogeschool momenteel zijn stage uit met het ontwerp en de bouw voor de smartphoneversie van IEKje (integrale evenementen kalender). Daarmee is de multi-channel aanpak van SamenZoetermeer weer een stap verder ontwikkelt.

Interesse in een stageplaats of afstudeeropdracht? Lees het Informatieblad